Jinan Horizon tester

Đối tượng Kính Châu, được thành lập sau đợt tấn công, chuyên môn tư vấn chuyên nghiệp, các công cụ thử nghiệm, các thiết bị thử nghiệm, các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm chất lượng cho khách trong lĩnh vực bao tải, thiết bị y tế, kim loại, không phải kim loại và vật liệu tổng hợp.


Với một đội nghiên cứu và phát triển tinh tế tinh tế tinh tế tinh tế tinh tế, các s ản phẩm chính của Horizon gồm có thể kiểm tra lỗ thủng, đo độ sát, phần thử tạo căng, máy xẻ vết cắt, máy thử nghiệm thủy lực, máy thử nghiệm nén, máy thử nghiệm tác động, máy thử rung động và ba máy đo phối hợp.


Chúng tôi đã có chứng nhận EC và ISO, hợp tác với khách hàng ở nhiều nước và khu vực 80, nhận được đầy đủ phản hồi tích cực về chất lượng, phục vụ và thời gian giao hàng.

packaging testing equipments and universal testing machines manufacturing workshop