Nhà / Tin

Phiên bản chạy đầu thúc của CHU BIỂN

Dựa trên thời gian gần đây, BAF đã khởi xướng Dự án CHUYK (liên minh phát triển bền vững cho ngành đóng hộp) toàn cầu.Dự định sẽ cung cấp cho tất cả các thành viên một nền trao đổi công nghệ mực dựa trên nước, qua sự hợp tác của tất cả các đối tác trong chuỗi giá trị gói, cùng nhau tạo nên giá trị cho xã hội, kinh tế và môi trường, và thúc đẩy một nền phát triển bền vững cho ngành đóng gói linh hoạt to àn cầu.

BASF initiates PRETHINK INK on a global initiative


Các mục tiêu của Prentiss INK là:


Tăng nhận thức về mực và công nghệ trên nước trong ngành


Make water-based technology the preferred solution for the future printing and flexible packaging industry, you can use packaging testing equipment.


Sao lại dùng mực nước?


Chúng ta biết mực đóng hoà vẫn là mực thường dùng nhất.Tuy nhiên, mực nước hiện tại có thể đạt đến cùng chất lượng và có những ưu điểm rõ ràng về mặt bền vững.Ví dụ, chúng ảnh hưởng ít hơn đến môi trường, và với cùng mức giá, chúng tốt hơn sức khỏe của các nhân viên xưởng in ấn.Nước phủ mực cũng không phải chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường về khí thải dung dịch, và không cần thiết thiết thiết bị chống nổ.Nó tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu phát triển bền vững.


Tương lai của ngành đóng gói là gì?


Trong vòng ba mươi năm tới, sẽ có những dụng cụ đóng gói càng lúc càng linh hoạt hơn.Khi tổng lượng lớn lên, những người chuyên nghiệp trong ngành đóng gói linh hoạt phải đảm bảo một phát triển bền vững.Chúng ta nên tìm cách khác nhau để đạt được mục tiêu này: từ định nghĩa, tái chế, tới công thức xịt mực, tất cả đều quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.


Cho dù nó là hãng sản xuất mực, máy in, máy xử lý hay sở hữu thương hiệu, mực nước có thể giúp các công ty và sản phẩm trong chuỗi giá trị của công nghiệp trở nên bền vững và có trách nhiệm với môi trường.Những chất liệu chúng ta dùng cho công thức mực nước có những lợi thế có hiệu quả tương đương với các biện pháp pha chế mực có dung dịch dựa vào dung dịch độc tố và có giá trị và đem lại nhiều lợi ích cho hành tinh.