Hệ thống quét CT công nghiệp

Máy quét CT công nghiệp là một máy quét cắt lớp máy tính công nghiệp dựa trên các đặc tính phân rã và hấp thụ của bức xạ trong vật thể được phát hiện. Chức năng của CT công nghiệp sẽ phức tạp hơn, không chỉ chẩn đoán các vấn đề về máy móc hoặc bộ phận, mà còn đo chính xác các kích cỡ và dung sai khác nhau, độ chính xác của phép đo sẽ cao hơn, đạt đến cấp micron.


Máy quét CT công nghiệp của chúng tôi chủ yếu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như ô tô, đường sắt và hàng không, chủ yếu mô tả các đối tượng phát hiện của hệ thống CT. Ví dụ, máy quét CT công nghiệp có thể truyền độ dày tối đa của thép, phát hiện đường kính quay tối đa của phôi, phát hiện chiều cao hoặc chiều dài tối đa của phôi và phát hiện trọng lượng tối đa của phôi.