Máy quét chụp cắt lớp công nghiệp

Máy quét chụp cắt lớp công nghiệp là máy chụp cắt lớp máy tính công nghiệp. Cơ bản là dựa trên tính suy giảm và tính hấp thụ của phóng xạ trong vật được phát hiện. Phim chụp cắt lớp công nghiệp sẽ phức tạp hơn về chức năng, không chỉ để chẩn đoán các vấn đề máy hay phần, mà còn để đo chính xác các kích thước và các độ chịu đựng khác nhau, và độ chính xác đo sẽ cao hơn, với mức vi mô.


Máy quét chụp cắt lớp công nghiệp của chúng tôi chủ yếu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xe hơi, đường sắt và máy bay, và chủ yếu là mô tả các vật thể phát hiện của hệ thống CT. Ví dụ, máy quét phản xạ công nghiệp có thể truyền tải độ dày tối đa của thép, phát hiện đường kính quay tối đa của mảnh, phát hiện chiều cao hay chiều dài tối đa của mảnh ghép, và phát hiện sức nặng tối đa của mảnh.