Nhà / Tin

Thiết bị xử lý máy tạo lực nén mới

Những máy xử lý máy bơm nén mới nhất có thể xử lý và sản xuất máy thử nghiệm ép kéo.

Cái máy thử kéo nén được sử dụng đặc biệt để kiểm tra các tính chất cơ khí của những đường cao tốc bằng cao tốc. Nó có thể được dùng để kiểm tra các chiều khí nén của giãn, Thay đổi Dốc của giãn, góc kéo, sức ép tột cùng,góc quay và thử nghiệm chịu đựng của những đường ống bằng cao tốc.

   The host machine adopts for column structure.the beam,base and upper and lower pressing plates are all made of integral cast steel.the rigid strength and structural stability of the frame are better than those of the two column structure,which is convenient for measuring the elastic deformation of the sample. It can be used for compression modulus test,shear bond property,shear aging,friction coefficient,angle test.ultimate compressive strength test and corner test.