Hệ thống lọc dầu

Horizon Technology là một công ty chuyên sản xuất và bán các hệ thống lọc dầu ly tâm tách dầu công nghiệp. Kể từ khi đi vào sản xuất, sản phẩm này là duy nhất trong lĩnh vực lọc dầu và giành được sự tin tưởng của các ngành công nghiệp khác nhau. Hệ thống này sẽ cung cấp một giải pháp lọc toàn diện cho tất cả các loại dầu công nghiệp.