Thiết bị kiểm tra thẻ và giấy, nhà cung cấp thử lỗ chân không

Những dụng cụ thử bằng vữa và giấy của chúng ta là dụng cụ đặc biệt cho việc đo bằng giấy và giấy.Nó được sử dụng rộng rãi để đo lường giấy, giấy bìa và các loại vải khác, giấy chắn, bao gồm độ dày, độ đốt cháy, khai quật và hơi nước.Nó là tấm bằng giấy, và nó là một công cụ phổ biến không thể tránh khỏi cho các công ty và các bộ phận như giấy và hộp, nghiên cứu khoa học và kiểm tra hàng hóa.