Bộ thử đồ dẻo

Bộ thử đồ vật chất dẻo, thường được dùng trong thức ăn, thuốc men, dụng cụ y tế và các ngành khác. Những chất dẻo đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các sản phẩm, nên các công ty bao tải chất dẻo cần rất nhiều thiết bị kiểm tra để xác nhận chất dẻo của chúng có đủ tiêu chuẩn hay không. Thí dụ như, cần kiểm tra sức mạnh niêm phong, độ cứng, v.v. Trong số đó, vặn cứng là một công cụ cơ bản cần thiết cho các nhà sản xuất bao bì. Bởi vì các hiệu quả niêm phong của gói ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái an toàn và chất lượng của sản phẩm.