DịchTiêu đề dịch vụ: Provide users with "sincere, professional, timely and continuous" quality services


Cung cấp dịch vụ máy thử một và hỗ trợ 24/7 miễn phí.


Dịch vụ trước:


Bất cứ yêu cầu dịch vụ nào sẽ được trả lời trong mười tiếng và đưa ra ý kiến và giải pháp càng sớm càng tốt.


NGorizon sở hữu một đội năm tập trung vào dụng cụ kiểm tra đồ đạcChúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ nhanh gọn và chuyên nghiệp.


Dịch vụ bán hàng: 


L.Huấn luyện miễn phí.

Hai.Trong suốt thời gian bảo hành, sản phẩm sẽ cung cấp bảo dưỡng miễn phí nếu có vấn đề chất lượng nào.

Ba.Cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn đời cho hàng hóa ngoài thời gian bảo hành.Nếu yêu cầu bảo trì, chỉ tính phí vật chất thôi.