Ứng dụng

  1. L.Đồ đóng hộp nhựa (Films, composite materials, adhesives, foils, beverage bottles, bottle caps, etc)
  2. Hai.Mặt nạ, găng tay, vải bảo vệ
  3. Ba.Gói y tế (Medical Device, Medicinal Glass Bottle, Artificial Skin,Combined Covers, Rubber Closures, etc)
  4. Bốn.Giấy và bảng bài
  5. Năm.Kim loại, côn trùng, côn trùng, etc,
  6. -6.Động rạch......