Phòng thí nghiệm y tế

Xét nghiệm y tế về đồ bó thường được dùng để kiểm tra tính tin cậy của các vật chất chứa y tế và các chất chứa tổng hợp. khám phá các yếu tố chính gây tổn thương sản phẩm; cung cấp dữ liệu cơ bản số để giảm bớt các chất tráng men dư thừa và giảm quy trình bày bày dụng để cung cấp giải pháp tốt nhất cho việc vận chuyển sản phẩm y học. Thiết kế cung cấp dữ liệu cơ bản số lượng.


Đầu tiên chúng tôi cung cấp thử nghiệm chống va chạm với chai IRT-13 cho việc kiểm tra chất kích thích của thiết bị y khoa với giá của nhà máy, với độ chính xác và hiệu quả cao.