Dụng cụ kiểm tra bao bì y tế

Dụng cụ kiểm tra bao bì y tế chủ yếu được sử dụng để xác minh độ tin cậy của vật liệu bao bì y tế và bao bì tổng thể; Xác định các yếu tố chính gây ra thiệt hại cho sản phẩm; Cung cấp dữ liệu cơ bản định lượng để giảm sự dư thừa của vật liệu đóng gói y tế và hợp lý hóa các chương trình đóng gói; Cung cấp giải pháp tốt nhất cho việc vận chuyển các sản phẩm y tế Thiết kế này cung cấp dữ liệu cơ bản định lượng.


Chúng tôi chủ yếu cung cấp IRT-01 Glass Bottle Impact Resistance Tester và Vertical Shaft Deviation Tester để kiểm tra bao bì sản phẩm thiết bị y tế, giá xuất xưởng cao, độ chính xác cao và hiệu quả cao.