Phòng thí nghiệm y tế

Xét nghiệm thuốc gia truyền thường được sử dụng để xác định tính tin cậy của các vật chất chứa y tế và các chất chứa tổng hợp, để tìm ra nguyên nhân chính gây ra tổn thương sản phẩm, cung cấp dữ liệu cơ bản đại số để giảm các chất chứa y tế dư thải, và để xác định quy trình hoáy tế vận chuyển sản phẩm. Thiết kế cung cấp dữ liệu cơ bản số.


Đầu tiên chúng tôi cung cấp thử nghiệm chống va chạm với chai IRT-13 cho việc kiểm tra chất kích thích của thiết bị y khoa với giá của nhà máy, với độ chính xác và hiệu quả cao.