Máy thử chung

CopyNameMáy thử nghiệm toàn năng được áp dụng cho một loạt thử thách. Về độ ép, cong và xén. Về kim loại, các vật liệu không kim loại, các chất liệu, thức ăn, gỗ, vật chất dẻo, các vật liệu chống nước, các vật liệu cách ly, dây và dây cáp, giấy, phim, cao su, vải và không gian, vân vân vân.