Hệ thống lọc dầu

Horizon là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và người bán được các hệ thống lọc dầu động ly tâm. Từ khi sản phẩm được sản xuất, nó đã trở nên độc đáo trong lĩnh vực xử lý dầu mỏ và đã dành được niềm tin của các ngành công nghiệp khác nhau. Hệ thống này sẽ cung cấp một giải pháp tẩy rửa toàn diện cho tất cả các loại dầu công nghiệp.

    Không có sản phẩm