Máy đo tọa độ

Máy đo tọa độ, viết tắt là CMM, hỗ trợ nhiều kiểu báo cáo, bao gồm báo cáo đo đồ họa, báo cáo đo Excel, định dạng văn bản, v.v.