Máy đo Phối hợp

Các máy đo phối hợp, được gọi là CMM, hỗ trợ nhiều kiểu báo cáo, bao gồm các báo cáo đo lường đồ họa, báo cáo đánh giá Excel, định dạng văn bản, v.v.