Máy thử chung

CopyNameMáy thử nghiệm vũ trụ có giá trị lớn trong việc kiểm tra độ bền, ép, bẻ cong và kéo về kim loại, không kim loại, vật liệu tổng hợp, thuốc men, thức ăn, gỗ, vật liệu nhựa,Máy thử nghiệm ống thépCác vật liệu chống nước, vật liệu cách ly, dây điện, dây cáp, giấy, phim, cao su, vải sợi và vũ trụ.